Zoeken op trefwoord
  

Eeko Charity

Het Eeko-inzamelprogramma biedt charitiatieve organisaties
de mogelijkheid om extra fondsen of donateurs te werven!

U kunt Eeko inzetten als:

»   Corporate/strategisch programma: 3-jarige verbintenis;

»   Structureel marketingprogramma: verbintenis minimaal
     1 jaar;

»   Tijdelijke marketingactie: verbintenis tot maximaal 1 jaar.


Indien u interesse heeft in het Eeko-programma gaan we in
een eerste afspraak samen met u verkennen:
• Waar uw organisatie zich mee bezig houdt (kernactiviteiten);
• Hoe u zich extern profileert of zou willen profileren;
• Wat de (marketing)strategie inhoudt;
• Hoe u de commerciële (jaar)plannen wilt realiseren;
• Welke speerpunten en activiteiten er zijn qua
  donateurswerving en -behoud;
• Welke campagnes er gaan lopen richting particuliere en/of
  zakelijke markt.

Vervolgens bekijken we samen met u op welke manier het
Eeko-programma voor u de meeste toegevoegde waarde en
rendement heeft.

Samenwerkingsovereenkomst
Indien u besluit om Eeko als programma in te zetten,
gaan we samen met uw organisatie een samenwerkings-
overeenkomst maken.

Hierin maken we afspraken over welke wervingsactiviteiten u
onderneemt voor de werving van ´inzamelaars´ van lege
cartridges en oude mobiele telefoons, en welke inzamel-
materialen en services wij u (deels kosteloos) gaan bieden.
Vervolgens maken we samen een jaarplan om de commerciële
plannen daadwerkelijk te gaan realiseren.

Onze services zijn onder andere:
• Kosteloze inzamelmaterialen;
• Doorgaans binnen 2 werkdagen een volle inzamelbox opgehaald (kosteloos);
• Promotiemateriaal zoals een poster;
• Ondersteuning van Customer Support (telefoon, e-mail);
• Actieve ondersteuning van onze Marketingafdeling;
• Gezamenlijke ´branding´ via gezamenlijke communicatie-
  uitingen als advertenties, ´stoppers´, etc.

Wilt u meer weten?
Informeer naar de mogelijkheden bij Kim Wesselink,
Relatiebeheerder Goede Doelen, via 0570  85 85 85.